Orkla Advertising Evaluation


Som et av Norges største børsnoterte selskaper, selger Orkla over 8,5 millioner produkter hver dag. Kampanjer og markedsføring er både kostbart og omfattende. Vi har hjulpet Orkla med å sikre sine markeds-investeringer ved hjelp av en evaluerings app.

Prosjektet

Orkla Evaluation er et selvhjelps-verktøy for Orkla ansatte til å evaluere og revidere markedstiltak knyttet til deres produkter. Med appen kan nå kampanjer bli evaluert ut fra et sett ulike faktorer. Dette gir Key Account ansvarlige muligheten til enkelt å justere, repetere eller endre markedstiltak basert på ekte data og resultat.

Løsningen

Ved hjelp av en mobil app får nå Key Account ansvarlige i Orkla konsernet muligheten til enkelt å evaluere ulike kampanjer. Resultatet har blitt et svært nyttig verktøy for Orkla og sikrer deres markedstiltak.

Orkla Evaluation